Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Ново издание: Гражданскоправни науки ∙ Първа част © 2019

Четвъртото издание на учебника отразява всички налични до този момент актуализации, актуалната нормативна уредба и най-новите тълкувателни решения от 2019 г.

Към учебника

Наказателноправни науки

Публичноправни науки •

 

Актуализация: Публичноправни науки (I/2019)

Промените в Административния процес в сила от 1.01.2019 г., както и новите моменти във финансовото и данъчното законодателство, които се отнасят до учебния материал.

Научете повече

Наказателноправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуализация: Наказателно право и процес (II/2019)

Най-новите положения в НК, НПК и ЗИНЗС към 1 март 2019 г.

Научете повече

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Кои закони да носим на казуса по НПН?

Нормативните актове, с които е добре да разполагате на писмения изпит, за да се справите успешно с решаването на казуса по наказателноправни науки.

Към статията

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуализация: Наказателен процес (I/2019)

Новите положения се отнасят до правото на защита на обвиняемия, частното обвинение, правомощията на прокурора, съдържанието на касационната жалба и други институти на наказателния процес.

Научете повече