Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

LawStore Стажант Нормативни проучвания

LawStore Стаж •

 

Стажант Нормативни проучвания

Възможност за придобиване на практически опит при работа с източниците на право, насочена към най-младите ни колеги от I-ви или II-ри курс.

Научете повече

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки ∙ Първа част (II/2018)

Изпратихме до нашите читатели актуализация на учебника Гражданскоправни науки I част, издание от 2015 г.

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация: Юридическа правоспособност (II/2018)

Промените в съдоустройственото законодателство и новата юриспруденция на Конституционния съд.

Научете повече

Публичноправни науки

Публичноправни науки •

 

Актуализация: Публичноправни науки (I/2018)

Промените в материята на публичноправните отрасли към 5 април 2018 г.

Научете повече

Наказателноправни науки - 2018

Наказателноправни науки •

 

Актуализация Наказателен процес (I/2018)

На всички читатели на Наказателноправни науки II част са изпратени последните изменения, касаещи материята на наказателния процес.

Екипът ни следи както нормативните изменения, така и релевантните тълкувателни решения на Върховния касационен съд.

Резюме