Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Наказателноправни науки - 2014

Наказателноправни науки •

 

Актуализация на Наказателноправни науки
I. Наказателно право

Последните изменения в НК (бр. 95/2016 и бр. 13/2017) и ЗИНЗС (бр. 13/2017). Новото Тълкувателно решение № 2/2016, ОСНК. Допълнителни нормативни и теоретични положения.

Научете повече

 

Актуализация на Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки III •

 

Арбитраж

Изпратена е актуализация темите от сборника Гражданскоправни науки • Трета част • Теми 55 – 86.

Актуализацията разглежда въведените изменения и допълнения в статута на арбитража по частноправни спорове. Промените касаят арбитражните споразумения, арбитруемите спорове, арбитражния съд, арбитражното производство и арбитражното решение.

Научете повече

 

Актуализация на Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки III •

 

Актуализация на ГПН III

Изпратена е актуализация темите от сборника Гражданскоправни науки • Трета част • Теми 55 – 86.

Актуализацията обхваща относимите към съдържанието промени в процесуалното законодателство и нови тълкувателни актове на ВКС и ВАС към 20 януари 2017 г.

Научете повече

 

Актуализация на Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки II •

 

Актуализация на ГПН II

Изпратена е актуализация темите от сборника Гражданскоправни науки • Втора част • Теми 33 – 54.

Актуализацията обхваща относимите към съдържанието промени в гражданското законодателство и нови тълкувателни решения на Върховния касационен съд към 12 януари 2017 г.

Научете повече

 

Актуализация на Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки I •

 

Актуализация на ГПН I

Изпратена е актуализация темите от сборника Гражданскоправни науки • Първа част • Теми 1 – 32.

Актуализацията обхваща относимите към съдържанието промени в гражданското законодателство и нови тълкувателни решения на Върховния касационен съд към 5 януари 2017 г.

Научете повече