Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Публичноправни науки

Публичноправни науки •

 

Актуализация: Публичноправни науки (I/2022)

Скъпи колеги,

Изпратихме три актуализации на учебника Публичноправни науки © 2021, посветени съответно на конституционното право, на административното право и административния процес и на финансовото и данъчното право.

В актуализациите включваме нормативни промени, постановки от най-новата тълкувателна практика на Конституционния съд и на Върховния административен съд, авторски допълнения и подобрения по темите.

Актуализациите са отразени и в най-новото издание на учебника от 2022 г.

Към учебника