Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Трета част (II/2022)

Скъпи колеги,

Изпратихме кратка актуализация по граждански процес.

Повод за нея е новото Тълкувателно решение № 2–2018–ОСГТК ВКС от 23 юни 2022 г.

Включили сме още разширено и прецизирано изложение относно доклада на въззивната инстанция.

Желаем Ви успешна подготовка!

Към учебника