Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Първа част (III/2022)

Отразяваме нормативните промени в Търговския закон и новия Закон за покритите облигации, които влизат в сила от 8 юли 2022 г.

Актуализацията включва и постановките на новите тълкувателни решения на Върховния касационен съд от пролетта на тази година. Те засягат материята на правните сделки и тяхната недействителност, правото на строеж в съсобствен поземлен имот и прихващането на насрещни задължения.

Желаем Ви успешна подготовка!

Към учебника