Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Втора част (I/2022)

Скъпи колеги,

Изпратихме актуализация на учебника Гражданскоправни науки II част!

Новата актуализация обхваща:

– Допълнение към нормативното определение за "банка (кредитна институция)"
— Тълкувателно решение № 2–2021–ОСГК от 11 април 2022 г.
— Тълкувателно решение № 4–2019–ОСГК от 14 април 2022 г.

Към учебника