Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Трета част (I/2022)

Скъпи колеги,

Проверете email-a си за най-новата актуализация на учебника по граждански процес!

Актуализацията отразява най-новата тълкувателна дейност на Върховния касационен съд, обективирана в 4 тълкувателни решения от тази година.

Постановките на тази задължителна съдебна практика са отразени на съответните систематични места в съдържанието на учебника.

За периода от предходната актуализация до сега не са налице релевантни нормативни промени.

Към учебника