Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Първа част (II/2022)

Скъпи колеги,

Изпратихме актуализация на учебника Гражданскоправни науки I част.

Актуализацията включва постановките на новото Тълкувателно решение № 5–2019–ОСГТК ВКС от 21 януари 2022 г. по отношение на поръчителството.

За периода от издаването на учебника до сега няма нормативни промени, които касаят учебния материал.

Желаем Ви успешна подготовка!

Към учебника