Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Публичноправни науки

Публичноправни науки •

 

Актуализация: Публичноправни науки (I/2021)

Изпратихме актуализация на предходното издание на учебника Публичноправни науки © 2020 г.

Актуализацията обхваща всички нови моменти в релевантната нормативна уредба и практиката на Конституционния съд към 6 октомври 2021 г.

Всички тези промени са вече отразени в новото издание на учебника от 2021 г.

Към учебника