Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Трета част (I/2021)

В актуализацията отразяваме новите положения в материята на гражданския процес:

– Правото на взискателя да обжалва отказа на съдебния изпълнител да образува изпълнително дело;

– Нова възможност за участие в съдебното заседание чрез видеоконференция;

– Процесуални действия на съда и страните в електронна форма;

Желаем Ви успешна подготовка!

Към учебника