Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Наказателноправни науки

Публичноправни науки •

 

Актуализация: Публичноправни науки (II/2020)

На 5 ноември 2020 г. изпратихме актуализация на предходните издания на учебника "Публичноправни науки" от 2019 и 2018 г. В нея ще откриете:

+ 5 изцяло нови теми, включени за първи път в конспекта от 2020 г.

+ 10 нови тематични допълнения съобразно новия конспект за изпита през 2020 г.

+ 3 допълнения във връзка с тълкувателната дейност на Конституционния съд през лятото на 2020 г.

+ 1 съществено изменение на нормативната уредба в режима на ДДС през лятото на 2020 г.

Всички тези промени са отразени и в най-новото издание на учебника.

Към учебника