Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Публичноправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Първа част (III/2020)

Изпратихме най-новата актуализация на Гражданскоправни науки • Първа част.

С тази актуализация искаме да покрием всичко необходимо за отлична подготовка по Теми 1 – 33 от актуалния конспект!

В нея ще откриете:
– Нов момент по актуалния конспект: Холдинг;
– Нормативни промени в материята на Акционерните дружества;
– Допълнение от съдебна практика по Прилагане на погасителната давност.

Към учебника