Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Юридическа правоспособност

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Първа част (II/2020)

Изпратихме най-новата актуализация на учебника по гражданскоправни науки.

Актуализацията отразява 2 нови решения на Конституционния съд, с които съдът се произнася по действието на противоконституционността по отношение на гражданскоправните норми и тяхното прилагане.

Към учебника