Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Наказателноправни науки

Публичноправни науки •

 

Актуализация: Публичноправни науки (I/2020)

Изпратихме най-новата актуализация по публичноправни науки.

Актуализацията включва най-новите нормативни промени, решения на Конституционния съд и подобрения от нашия екип за периода от издаването на учебника до 13 май 2020 г.

Отразено е и най-новото тълкуване на Конституционния съд по отношение на действието на решенията, с които обявява противоконституционност на законите.

Към учебника