Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Юридическа правоспособност

Наказателноправни науки •

 

Актуализация: Наказателноправни науки (I/2020)

До всички читатели на Наказателноправни науки • I част изпратихме кратка актуализация, свързана с престъпленията по занаят.

В материята по наказателен процес няма промени. Учебникът Наказателноправни науки • II част © 2020 е напълно актуален.

Към учебника