Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Юридическа правоспособност

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки ∙ Втора част (I/2020)

В актуализацията отразяваме нормативните промени в материята на непозволеното увреждане, авторското право и сродните му права.

Отразили сме постановките на новото Тълкувателно решение № 5 от 21 ноември 2019 г. ОСГТК ВКС.

Допълваме изложението и с нов момент: отговорност на държавата за вреди от нарушение на правото на Европейския съюз.

Към учебника