Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Ново издание: Наказателноправни науки II част © 2020 г.

Учебникът представя ясно, подредено и систематично принципите и производствата на актуалния Наказателен процес.

В изданието са включени всички нормативни промени и постановки от най-новата съдебна практика на ВКС и КС. Отразени са на систематичните им места промените относно правото на защита, ограниченията в приложението на съкратеното съдебно следствие, разширяването на подсъдността на специализирания наказателен съд и други.

С този учебник можете да сте уверени, че разполагате с най-актуалните знания по Наказателен процес!

Към учебника