Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Юридическа правоспособност

Гражданскоправни науки •

 

Ново издание: Гражданскоправни науки III част © 2020 г.

Учебникът за първи път дава цялостен поглед върху гражданскопроцесуалната дейност след поредицата от реформи през последните години.

Пълното и целенасочено представяне на актуалния граждански процес ще Ви помогне да разберете материята още по-добре и да добиете отлични актуални знания.

Към новото издание