Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

 

Актуализация на Публичноправни науки

Публичноправни науки •

 

Актуализация на ППН

Изпратена е актуализация темите от сборника Публичноправни науки към 20 май 2016 г.

Новото съдържание обхваща промените в статута на Висшия съдебен съвет след последните конституционни промени и измененията в Закона за съдебната власт от 8 Април 2016 г.