Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Актуализация: Наказателно право и процес (II/2019)

март 2019 г. Резюме Александра Атанасова

Към учебника

За да предоставим най-актуалните правни знания за предстоящия изпит, авторският ни екип подготви и изпрати до всички читатели на Наказателноправни науки I & II част допълнителна актуализация, свързана с последните промени в НК, НПК и ЗИНЗС, обнародвани в ДВ бр. 16 от 22 февруари 2019 г.

25  •  Престъпления против живота

Въведен е нов квалифициран състав на умишлено убийство – убийство, извършено в условията на домашно насилие (чл. 116, ал. 1 НК). Актуализирана е нормативната уредба в темата и е добавена нова подточка, в която авторът коментира новия състав.

26 • Престъпления против здравето

Отразена е нормативната промяна в чл. 161, ал. 2 НК, която урежда реда за образуване и прекратяване на наказателното производство при причиняване на умишлената средна телесна повреда на възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра.

Телесната повреда, нанесена умишлено и в условията на домашно насилие, е добавена към квалифицираните състави на престъплението.

55 • Мерки за процесуална принуда

С цел да се осигури по-пълна защита на пострадалия в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Наказателно-процесуалния кодекс са въведени новите разпоредби на чл. 245а ЗИНЗС и чл. 67а НПК. Те уреждат незабавно уведомяване при неизпълнение на задълженията или промяна на мерките за неотклонение задържане под стража и домашен арест.

76 • Привеждане в изпълнение

При отлагане изпълнението на наказанието и когато прилага чл. 59 НК прокурорът има задължение незабавно да уведоми пострадалия със специфични нужди от защита.

Х