Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Актуализация: Наказателно право (I/2019)

14 февруари 2019 г. Резюме Александра Атанасова

Към учебника

Най-новата актуализация на учебника разглежда последните промени в Наказателния кодекс (Обн. ДВ бр. 7 от 22 януари 2019 г.), които се отнасят до материята на общата и особената част на наказателното право, обхваната от държавния изпит.

С отразяването им, учебникът "Наказателноправни науки • Първа част • Наказателно право" е напълно актуален за предстоящата изпитна сесия.

5  •  Престъпление

Актуализирано е изложението, посветено на предмета, средството и облагата, получена от престъплението. Добавени са новоприетите легални дефиниции на понятията „пряка“ и „непряка“ облага, придобити чрез престъплението, които се отнемат в полза на държавата, ако не подлежат на връщане или възстановяване (чл. 53, ал. 3 НК).

15 • Наказание

Актуализиран е текстът на чл. 53 НК. Когато предметът и средството, когато принадлежат на виновния, и облагата от престъплението, ако не подлежи на връщане, липсват или са отчуждени, присъжда се тяхната равностойност.

29 • Кражба

Отразени са новите разпоредби по отношение на приготовлението и кражбата на моторно превозно средство.

С последните промени в нормативната уредба приготовлението към кражба на моторно превозно средство е въздигнато в престъпление, а кражбата на моторно превозно средство е добавено към квалифицираните състави на престъплението.

40 • Общоопасни престъпления

Отпада възможността като алтернативно наказание за противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика, да бъде наложено наказание глоба (чл. 346б НК). Така наказанието за това престъпление остава само лишаване от свобода до 3 години.

Х